Haptotherapie

Haptonomie

Haptonomie richt zich op het ontdekken, ontwikkelen en verhelderen van het gevoelsleven. Het gaat om de wisselwerking tussen gevoelsleven en houdingen, gebaren en bewegingen.

De basis voor een goede emotionele ontwikkeling is het gevoelscontact, ook wel affectief contact genoemd. Haptonomie richt zich op je ervaring van voelen en aangeraakt worden. Wanneer je aangeraakt wordt, wordt je geraakt in je gevoel en kun je deze gevoelens delen met de ander.

In je lichaam worden je gevoelservaringen, zowel positieve als negatieve, opgeslagen. Je lichaam is de “drager” van je gevoelens, deze worden opgeslagen in het lichaamsgeheugen. Je lichaamsbeleving is van fundamentele betekenis voor alle vormen van contact. Daarop richt haptonomie zich. Het gaat om de natuurlijke aanraking vanuit menselijk contact zoals bij het troosten van iemand die pijn of verdriet heeft. Je voelt of je met respect en vanuit tederheid wordt aangeraakt. Wie zich zo erkend en bevestigd voelt, krijgt weer ruimte om te herstellen. Door liefdevol menselijk contact kun je weer gaan bewegen en bewogen worden.

Haptotherapie

Haptotherapie is de therapeutische toepassing van de inzichten, zoals die in de haptonomie worden genoemd. Ieder mens is uniek en zo reageert elk mens op een geheel eigen manier op ingrijpende ervaringen. De één wil deze ervaringen het liefst zo snel mogelijk vergeten en een ander doet veel moeite om de pijnlijke gebeurtenissen niet te hoeven voelen. Het effect hiervan kan zijn dat je geremd, mat, onzeker of gespannen wordt. Vertrouwen in jezelf en in anderen kan wegvallen. Dit kan ertoe leiden dat er zich blokkades in je lichaam vastzetten, waar je behoorlijk moe van kan raken. Je veerkracht, vitaliteit en belastbaarheid neemt dan af. Je komt anders in je lijf te zitten en staat daardoor anders in het leven.
De specifieke haptonomische aanraking kan je weer in contact brengen met de gevoelens in jouw lichaam. Haptotherapie kan helpen om de blokkades in het lichaam weer voelbaar te maken. Het is een aanrakende vorm van begeleiding en gaat uit van jouw unieke beleving. Door de affectieve aanraking worden je eigen mogelijkheden van zelfwerkzaamheid, verantwoordelijkheid en vitaliteit aangesproken. Zo krijg je inzicht over je gevoelsleven, hoe je reageert op gebeurtenissen in jouw leven en hoe je vanuit je gevoel anders kunt reageren. Je leert je lichaamssignalen weer serieus te nemen. Denken en voelen kunnen zo weer met elkaar in evenwicht komen.

De betekenis van aanraken

Aanraken is iets dan je van nature doet. Als een kind huilt dan wiegt en streelt de moeder haar kind. Als een geliefde verdriet heeft, sla je een arm om hem of haar heen. Bij een ontmoeting raak je elkaar aan door een handdruk, een knuffel of omhelzing. Aanraken is heel natuurlijk en ook erg belangrijk. Het kan leiden tot een verstoring van de normale ontwikkeling als een kind te weinig liefdevol wordt aangeraakt. Het leven wordt als het ware te weinig geactiveerd.

Aanraken: voeding voor levenskracht

Ieder mens heeft bevestigende aanraking nodig, net als eten en drinken. Dit begint al bij het (ongeboren) kind. Het kind voelt zichzelf door de liefdevolle aanraking van zijn of haar ouders en  krijgt zo een plaats in de wereld. Aanraking en gevoel zijn nauw verbonden. Aanraken activeert emotionaliteit: het beweegt je of je voelt je geraakt. Om zelf (weer) in beweging en ontwikkeling te komen is aanraking de voeding. Je herkomst, plaats en omgevingsfactoren bepalen hoe het leven zich naar buiten toe manifesteert.

Bewustwording

Het beleven van je oorspronkelijke gevoelens kan geblokkeerd zijn als gevoelens langdurig zijn onderdrukt. Bewustwording hiervan kan weer ruimte maken om die gevoelens onder ogen te zien en te verwerken.  Bang, boos, verdriet en ook vreugde zijn essentiële basisgevoelens die dan weer gevoeld kunnen worden. Door het bewuster zijn van je eigen oorspronkelijke gevoelens kun je zelf weer je keuzes maken en geeft je inhoud aan je bestaan op een manier die past bij jouw mogelijkheden als mens. Met als gevolg het ervaren van meer zelfvertrouwen, gevoel voor veiligheid en vrijheid.

Aanraken is communiceren

In onze samenleving is aanraken nog vaak een cultureel taboe. We zijn als voelers geboren en worden tot denkers gemaakt. Onze maatschappij legt de nadruk nog te veel op het versterken van de individualiteit en de prestatie. Communicatie tussen mensen is overwegend doel- en effectgericht en niet zozeer gericht op affectivitieit. Hierdoor ontstaat een grotere kans op groei van emotionele armoede met als gevolg toename van klachten en relationele problemen.

Voor wie ?

Haptotherapie is geschikt voor iedereen die vragen heeft die te maken hebben met:

  • Het willen ervaren van gevoel
  • Lichamelijke- en geestelijke overbelasting
  • Omgaan met pijn
  • Rouw- en verliesverwerking
  • Vastlopen in relaties en contacten
  • Trauma’s uit het verleden
  • Vertrouwen en angst
  • Moeilijkheden bij het omgaan met intimiteit en nabijheid
  • Ruimte en grenzen
  • Persoonlijke groei en zingeving